Taneček

Year: 
Type: Video

The video Tanecek (Little Dance) appears to be a playful pun full of lightness. The author tries to put up a pompous dance show in an opulent dance hall over a pop music background. Similarly to the previous video, this appearance hides an obvious auto-therapeutic effect which is, however, seized by the author with rational calculated distance. The author portrays mother weighted down by her family duties who struggles to make a comeback as a film star. While her effort
comes out in a rather grotesque way she appears to enjoy this self-irony as an artist. Her dilemma is universal for any women in the same predicament. The author’s self-absorption played against her detachment is the dominant artistic impression of this piece.

CZE / Video taneček je na první pohled hravou lehkostí vyznívající hříčka, v níž se autorka snaží efektně tančit v prostorách honosného tanečního sálu na playback popové melodie. Po tímto povrchem se ovšem podobně jako v předchozím videu skrývá zřejmý autoterapeutický moment, který je ovšem brán i jako distancovaně uchopený tvůrčí materiál. Autorka je zde matkou zatíženou rodinnými povinnostmi, snažící se dostat zpět do role filmové hvězdy, což vyznívá poněkud groteskně. Současně je však zde sama pro sebe materiálem, který jako umělkyně s jistou dávkou distance zpracovává. Její úlohu ve videu by mohla zaujmout i jiná žena s podobným osudem. Ovšem právě ona hra mezi zainteresovaností a distancí autorky v díle je důležitou složkou jeho kvality.