Reality

Year: 2008
Type: Video

Dokument o výtvarné skupině Reality, předabován známými hlasy z dabingu. Jak bude znít schůzka výtvarné skupiny s hlasy, které k nám promlouvají většinou skrze zvukové ztvárnění rolí ve filmech a televizních seriálech.

Pro výpovědi umělců, jsem použila černé pozadí, typické pro dokumenty o obětích jakéhokoliv druhu fundamentalismu, například dokumenty o přeživších holokaustu či bývalých členech Hitlerjugend, většinou mají za sebou neurčité tmavé pozadí. Vážnější promluvy jsem proložila odlehčenějšími hudebními pasážemi a nahlédnutím do soukromí aktérů.

Použila jsem většinou klasickou nebo filmovou hudbu, neboť je to pro vážné dokumenty typické. Hlasy jsem vybírala tak, abychom je v podvědomí znali, ale aby nám nevyvstanul v mysli obraz dabéra, ale pokud něco, tak obraz zahraničního herce, kterému pravidelně propůjčují své hlasy.
Pro záběry ze schůzky Reality v kavárně, jsem použila kamerový efekt nočního  (zeleného) vidění. Neoddělitelě patří k pokleslému fenoménu reality show, kdy aktéři spí ve tmě a mají pocit, že jsou nepozorováni, jenže kamera s touto funkcí původně určená pro vojenské účely, všechno vidí a velký bratr všechno slyší.. A také jsem tento efekt při natáčení použila, aby všímavý divák mohl tušit, že kavárna není reálná…